B1zizU22 p3_Language building 2_vocab 4 IELTS. (B1-Unit22)

Trinh Nguyễn

"Em chào ad ạ, em vừa làm bài, có câu cuối em lại lỡ bấm nhầm enter nên chưa kịp type xong. Hy vọng ad có thể xem lại một số câu được không ạ?

  • Câu sửa lỗi sai mà cần phải viết, thì em lại viết cả câu nên nó cho sai luôn ạ. Nếu có câu hướng dẫn thêm hay chỉnh sửa thành multiple choice thì chắc sẽ dễ dàng hơn ạ.
  • Câu có đáp án enviromentally, friendly… thì cái ảnh đề bài bị sai ạ
  • Câu về collocation em có thắc mắc về câu với từ “attention”, thì từ “have”(theo từ điển Macmillan) thì có thể kết hợp được ạ, đáp án thì loại từ này.
    Em cảm ơn ạ!"|