Cam9-Test1-Reading_Passage3 Sạo mình ko thấy gì

Chi Nguyễn
“Sạo mình ko thấy gì”

Dear Chi Nguyễn, Bạn hỏi về vấn đề gì BTC không hiểu? Bạn cần thấy gì? Bạn có thể chụp ảnh lỗi nếu có và gửi qua inbox Facebook hoặc Forum cho btc nhé