Cardi B cũng viết sai ngữ pháp cơ bản này cả nhà :))

image