Dạ cho em hỏi: Làm quizz thứ nhất thì em xếp 50th, sau khi làm quizz thứ 2 thì thứ hạng lại về chót và em phải leo thứ hạng lại từ từ, có phải cách tính điểm của quizzizz bị lỗi không ạ?

Nguyen Nguyen
Dạ cho em hỏi: Làm quizz thứ nhất thì em xếp 50th, sau khi làm quizz thứ 2 thì thứ hạng lại về chót và em phải leo thứ hạng lại từ từ, có phải cách tính điểm của quizzizz bị lỗi không ạ?

Andy:
haha cảm ơn e đã có vẻ rất competitive, để ý cả chuyện tính điểm phản xạ so với các bạn. Điểm mà em nói KHI ĐANG CHƠI GAME ấy là điểm nội bộ 1 quiz, thì khi làm sang quiz mới rank sẽ mới hoàn toàn và không liên quan gì đến cái cũ là đúng rồi. Em sẽ phải đua rank lại từ đầu trên quiz mới. Điểm đó cũng quan trọng chuyện e trả lời đúng sai, nhưng có thêm yếu tố tốc độ phản xạ để xếp hạng

Khi sử dụng e sẽ thấy có 2 dạng điểm khá là khác nhau:
1 - Điểm NỘI BỘ 1 quiz (như trên), là tính năng có sẵn của Quizizz. Điểm và xếp hạng này chỉ có giá trị từng quiz, sang quiz khác là mất
2 - Điểm trên Bảng xếp hạng chính thức Google Sheet của BTC: Là điểm CẢ QUÁ TRÌNH (Liên hoàn Quiz): đây là công nghệ của BTC Andy Nova giúp giáo viên và những người tự học tổng kết điểm và kết quả học của NHIỀU quiz (cả 1 kỳ học, cả 1 chặng thi đua) để theo dõi và phấn đấu cả quá trình. Điểm này có các hệ số riêng, chủ yếu là chăm và chính xác, nhưng không tính yếu tố phản xạ.

Đây là tính năng không có sẵn của Quizizz mà BTC phát triển riêng để chúng ta có thể theo dõi và quyết tâm cả 1 quá trình học. Điểm sẽ được tích lũy qua từng bài quiz, và càng làm nhiều thì rank sẽ càng tăng chứ k bị mất đi

Lưu ý bảng điểm Dạng 1 thì Quizizz cho ngay, nhưng Bảng điểm BTC được cập nhật 1 ngày 1 lần vào 5h chiều, nên nếu bạn có làm bài thì đợi đến 5h chiều điểm mới lên nhé!