Dạ cho em hỏi qua 8h mà vẫn chưa thấy thông báo link quizz hôm nay, vậy phải xem ở đâu vậy ạ?

Trần Hữu Nhật
“Dạ cho em hỏi qua 8h mà vẫn chưa thấy thông báo link quizz hôm nay, vậy phải xem ở đâu vậy ạ? Em cám ơn ạ”

e xem clip này sẽ rõ hơn nhé, bài tập sẽ được giao tầm từ 8-10h hàng ngày cho đến khi hết sách