Ghi chú Bài giảng của GS Vũ Hà Văn tại Vingroup Big Data Institute - Chuyện của Paul

Ghi chú Bài giảng của GS Vũ Hà Văn tại Vingroup Big Data Institute - Chuyện của Paul

https://reclipped.com/docs?q=uri:https://www.youtube.com/watch?v=FEMJpwkizAU&a=lYbpmoxeEeuwuV_7_egyqg