Giúp mình viết 1 bài văn miêu tả bảng số liệu với ạ, cảm ơn ạ

WRITING TASK 1

Hi bạn, bạn tham khảo chuỗi bài giảng cách tư duy khi gặp dạng đề Table nhé