Học tiếng Anh như chơi game: Lý thuyết bản đồ

Nếu ai đang bế tắc trong việc học tiếng Anh, có thể cùng xem clip có phụ đề này về lý thuyết học tiếng Anh như phá đảo chơi game nhé, có rất nhiều thông tin hay

Share bản ghi chú khi xem clip và note các hình ảnh và kiến thức: hay trong clip:

https://reclipped.com/docs?q=uri:https://www.youtube.com/watch?v=3i1lNJPY-4Q&a=dEbl3IP9Eeufj8dCLQj6aQ

Have fun!