Kém duyên & vô duyên tiếng Anh là gì? Cô gái 12 mối tình đòi bạn trai cho 500 triệu AndyVocab 11