Làm sao phân biệt được bài nào em đã làm rồi, bài nào chưa ạ?

Post by Phương Phạm

Phương Phạm

Created Feb 6Feb 6

Anh ơi trong classwork hiển thị như trong hình thì làm sao phân biệt được bài nào em đã làm rồi, bài nào chưa ạ?

image

Huy QuangFeb 10

còn màu xanh là chưa xong nhé