Share nguyên bộ mindmap

[SHARE NGUYÊN BỘ MINDMAP]
image

Hiện nay, group Tự học IELTS Sách Cô Pauline Cullen & Cambridge chuẩn đã review được khoảng 20 chương trong các sách của Cô Pauline, bằng cách tạo các quiz check đọc hiểu của các thành viên sau khi xem xong từng chương Cô viết.

https://mm.tt/1567902908?t=XvgSicwsvn

Từng link video và lúc thì cuốn xanh, lúc thì cuốn đỏ đc đăng lên trong thời gian qua sẽ có thể lẫn và các bạn sưu tầm bị thiếu sót. BTC Chia sẻ cho Link Mindmap tổng hợp tất cả các clip phân tích và chữa kỹ Quiz đọc hiểu từng Chapter trong 2 cuốn sách Xanh và Đỏ của Cô Pauline Cullen

Các bạn muốn ôn sách nào chỉ cần follow nguyên nhánh mindmap từ đầu đến cuối là sẽ xem dc trọn bộ nhé, rất là tiện!

Sau khi kết thúc 1 lượt, sẽ rà soát lại lượt 2 và khắc phục những thiếu sót cũng như nâng cấp tính năng, nên những feedback của các bạn cũng rất quan trọng nhé!

https://www.facebook.com/groups/reviewtienganh/permalink/2736115803297915/