Tổng hợp tài liệu về Trends Line Graph collected by Andy (Link Mediafire)

WT1.1.2 Line Graph Simon

Cambridge IELTS 16 vừa ra, và chúng ta thấy ngay bài Task 1 đầu tiên đã là về chủ đề vẽ đường đồ thị rồi nha! Đây là dạng đề phổ biến nhất nhì trong 7 dạng đề của phần Task 1, với kho đề của Andy thì nó đã chiếm thị phần đến 23% rồi.

Do vậy Andy sẽ chia sẻ các tổng hợp tài liệu để ôn phần này (những kiến thức cô đọng nhất) thành PDF nha:

PDF link MediaFire
Đây là tài liệu miễn phí công bố public của các tác giả bản xứ đã có uy tín trên mạng, nhưng hiện nay tài liệu quá nhiều nên Andy tổng hợp thành các mạch chính để dễ học và theo dõi nhé.

Ngoài ra các tài liệu mới sẽ luôn được cập nhật ở đây để cùng thảo luận:

  1. Onboarding tổng quan - Checklist những việc cần làm cho cả quá trình học Writing Task 1
  1. Onboarding Line - Cơ bản về dạng đề Line Graph
  1. Language Note - describing numbers and percentages
  1. Model - bài mẫu Simon

Ngoài ra các tài liệu mới sẽ luôn được cập nhật ở đây để cùng thảo luận:

https://forum.8ielts.com/tag/line