Thả thính Tiếng Anh là gì? AndyVocab 05

Thả thính Tiếng Anh là gì?

Một lần nữa Mini series “AndyVocab” đưa đến các bạn những từ phải dùng quen tiếng Anh mới biết, không có trong từ điển hoặc không dễ tra ngang nghĩa ra nha các bạn

Breadcrumb (vụn bánh mì) được xuất hiện đầu tiên trong câu chuyện ngụ ngôn Hansel & Gretel nơi các nhân vật chính dùng vụn bánh mì để đánh dấu đường quay về cho khỏi lạc. Sau này, trong máy tính người ta dùng với ý chỉ đường dẫn vào nơi chứa thư mục.

Trong tiếng Anh hiện đại, từ khoảng năm 2017 trở đi nó mang nghĩa “thả thính”: thỉnh thoảng thả like/tương tác hoặc nhắn tin cho người khác với mục đích “chăn” (những) người khác, đủ để họ vẫn nuôi hy vọng nhưng thực ra không hề có ý định nghiêm túc với người ta. Chính vì vậy, từ này là từ hợp lý nhất để tương đương với từ “thả thính” trong tiếng Việt, mà hầu như chưa ai biết!

Các bạn có thể xem các ví dụ trong từ điển, trên google và trên Youtube với những người bản xứ sử dụng từ này để hiểu thêm cách dùng, và nhớ đặt câu trong phần comment nhé!

Breadcrumb is a term that comes from the fairy tale of Hansel and Gretel . In the story, the children break off pieces of bread to leave a trail they can follow to get back home. That way they can follow their trail back through the dark forest and not get lost.

"Breadcrumbing " is the act of sending out flirtatious, but non-committal social signals (i.e. “breadcrumbs”) in order to lure a romantic partner in without expending much effort. In other words, it’s leading someone on.

Breadcrumbers will send you sporadic messages, … or throw you a like on Instagram just frequently enough so you don’t lose interest, but not too much so the relationship actually moves forward.’

Nghiem Minh Tan
bait đc ko ta

Andy: bait cũng có thể dùng dc đó, nhưng từ đó vẫn có thể dùng trong nhiều trường hợp khác ví dụ lừa đảo, và nó nghe hơi nghiêm trọng, mất đi tính vui vui của từ thả thính. còn từ đáp án này nếu search youtube thì sẽ chuẩn hơn vì nó đúng dùng cho mối quan hệ nam nữ và trong hẹn hò dating Tân nhé!