Thầy ơi, em có làm bài quiz rồi mà ko biết làm sao để fdc tính là đã làm bài ạ

Lâm Bảo Ngọc
“Thầy ơi, em có làm bài quiz rồi mà ko biết làm sao để fdc tính là đã làm bài ạ.”