[Video] Các cuốn sách đề thi Cambridge IELTS được viết như thế nào? Thay đổi quan trọng kể từ Quyển 9

image

Hiện nay dân mạng đang rộn ràng vì quyển Cambridge lậu mới ra trước cả thông báo chính thức của nhà xuất bản. Trong 5 năm trở lại có một sự thay đổi lớn trong cách làm việc giữa các nhà xuất bản và các tác giả viết sách (cả sách giáo trình lẫn sách đề thi)

Khi mình ở Anh tham dự Hội thảo thì đã có nói chuyện với các tác giả, và rất hay là có 1 video “tâm thư” trình bày công khai toàn bộ những nỗi niềm trên không lại mang tiếng mình tuồn thông tin nội bộ. Tiếc là với cách đặt tên như của link gốc thì không phải dân trong nghề chỉ điểm thì đố cả đời mình cũng không tìm ra, mặc dù chính mình cũng ngồi ở trong hội thảo này. Do vậy mình rename lại tên để cho người Việt dễ tìm kiếm và truy cập hơn, cho những ai thích thông tin chính thống và nghiên cứu sâu.

Chính trong này cũng là cơ sở để từ quyển Cambridge 9 có cách thay đổi lớn, dẫn đến thông tin nóng hổi quan trọng là chúng ta chỉ nên luyện đề chuẩn từ quyển 9, hoặc sau cứ tự trừ đi 5 quyển so với quyển mới nhất.